Jdi na obsah Jdi na menu
 


2016 III.ročník JEZDECKÝCH HER ve Rtyni nad Bílinou

17.9.2016

2016 III.ročník JEZDECKÝCH HER ve Rtyni nad Bílinou

Propozice:

Místo konání: JS Rtyně, Rtyně nad Bílinou 141, 417 62, Rtyně nad Bílinou
(vchod od zadních výběhů u jízdárny)
Termín konání: 17. 9. 2016 (sobota)
Pořadatel: Jezdecký spolek Rtyně - Břetislav Růžička
Kolbiště: venkovní písková jízdárna 22x42m.
Opracoviště: venkovní travnatá jízdárna

Soutěže:
1) Jízda zručnosti s vodičem - soutěž určená pro děti do 15let
2) Jízda zručnosti bez vodiče - soutěž určená pro všechny koně a jezdce (dle zájmu bude soutěž rozdělena na děti do 15let a dospěláky)
3) Parkur křížky - soutěž určena pro všechny koně a jezdce
4) Parkur handicap 50-100 cm (rozhodování společné pro všechny účastníky, výška skoků bude upravena dle výkonnosti startující dvojice ) - soutěž určena pro všechny koně a jezdce

Startovné: 150,- Kč za dvojici/start

Přihlášky: 
Přihlášky prosím zasílejte na email jsrtyne@gmail.com (obratem Vám zašleme potvrzení přijetí)
Nezapomeňte uvést: Jméno a příjmení jezdce
Datum narození jezdce
Jméno koně
Zvolenou soutěž
Kontaktní telefon (mobil)

Uzávěrka přihlášek: 13.9. 2015 ve 20:00 hodin. 
POČET SOUTĚŽÍCÍCH JE OMEZEN!!!

Prezentace: 16.9.2016 (pátek) od 16:00hod - 19:00hod. (na tel.: +420 725 958 257 Růžičková Marie)

Časový program : 17.9.2016 První soutěž začátek v 10:00hod., dále pokračuje soutěž č.2, č.3, č.4

Veterinární předpisy:
Před vyložením koní, popřípadě před jejich vstupem do areálu závodů, je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle aktuálních veter. směrnic pro rok 2016.
Věnujte prosím pozornost novým podmínkám SVÚ:
a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě 
proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.
b) kůň byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců.
c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen.
Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu, od 9.hod.
Poskytované služby
Občerstvení: Během závodů bude zajištěné občerstvení.
Lékařská služba, veterinární služba bude zajištěna.

Bezpečností pravidla: Pro všechny soutěžící povinná bezpečnostní přilba s tříbodovým uchycením. A děti do 15 let navíc povinně bezpečnostní vestu.
Volné pobíhání psů je zakázáno.
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.

Kontaktní osoby: tel.:Marie Růžičková +420 725 958 257
Břetislav Růžička, tel.:+420 602 365 359 
jsrtyne@gmail.com  

 

 

PLÁNKY ZRUČNOSTI A PARKURŮ JSOU JIŽ VE FOTOGALERII