Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klubový řád - členství

 Podmínky řádného členství

 • minimální věk člena – 2 roky 

 • každý rok, řádně a včas platit členské příspěvky na účet JS, nebo přímo do pokladny klubu oproti příjmovému dokladu

 • účast při běžných povinnostech spojených s provozem stáje (činnost dle potřeby, služby ve stáji)

 • pravidelná docházka minimálně 2x týdně

 • způsobí-li člen svou nedbalostí či úmyslně JS škodu (poškození postrojů, zranění koní atd.)  nese odpovědnost za škodu.

 • v případě hrubého porušení klubového řádu bude člen vyloučen, v případě ukončení členství v Jezdeckém spolku Rtyně ze strany člena, měl by v ten den podat písemné prohlášení o ukončení svého členství.

 • členství automaticky zaniká, není-li zaplacen členský roční příspěvek.

  Členský roční příspěvek je stanoven takto: děti do 15 let a začátečníci – 5000,- Kč, mládež (pokročilí) 15 - 18 let – 2500,- Kč, dospělé osoby (pokročilí) - 1200,- Kč. Plus 200,- Kč/ os. / rok za registraci na ČJF. Popřípadě za vydanou licenci na nový rok. Řídí se podle ČJF pro daný rok.

Členský roční příspěvek pro externí členy = 200,- Kč 

Případně plus 200,- Kč/ os. / rok za registraci na ČJF. Popřípadě za vydanou licenci na nový rok. Řídí se podle ČJF pro daný rok.

Členský roční příspěvek pro zájemce o PONY ŠKOLKU = 200,- Kč Pony školka je pro děti od 2-7 let (rodiče jsou během kroužku s dětmi) Cena za měsíc 400,- Kč a chodí se středy od 16 hod. do cca 18 hod.

 • zároveň s přihláškou dodává potvrzení od lékaře.

Výhody členství v Jezdeckém spolku Rtyně 

(neplatí pro externí členy, zájemce o pony školku)

 • zajištění  výcviku na koni pod odborným vedením – min. 1x týdně (v praxi i několikrát týdně), možnost účasti na závodech a akcích spojených s koňmi, teoretická a praktická výuka min. 3x týdně, příprava jezdce ke zkouškám ZZVJ (základní zkouška výcviku jezdce). Využití jízdárny.

 

Klubový řád a bezpečnost u koní

 • Při příchodu do jezdeckého areálu je povinností každého člena ohlásit svůj příchod cvičiteli a dbát jeho pokynů.
 • Pokud není přítomna žádná z dospělých osob zajišťujících péči či výcvik koní nebo osob z vedení sdružení či jiných pověřených osob, není člen oprávněn bez souhlasu vstupovat ke koni do boxu, do výběhu a ani s ním jakýmkoliv způsobem manipulovat, toto výslovně platí na děti do 18 let – plnou zodpovědnost za ně přebírají jejich rodiče, i když ti nejsou v danou chvíli v areálu přítomni
 • Ve stáji a při zacházení s koňmi se chováme klidně – nekřičíme, neběháme, koně neplašíme.
 • Při příchodu ke koni ho zřetelně oslovíme a přistupujeme z jeho levé strany. Vždy se přesvědčíme, že o nás kůň ví a zaregistroval nás. Koni nestojíme za zadkem!
 • Pro výcvik je nutná vhodná výstroj:
  • pružné pohodlné jezdecké,  nebo přiléhavé kalhoty
  • vysoké jezdecké boty, nebo pevné kotníčkové boty + chapsy
  • všichni jezdci mladší 18-ti let (i s licencí) jsou povinni mít vždy při jízdě na koni přilbu
  • doporučená je bezpečnostní vesta, která chrání páteř jezdce ( pro děti do 15 let je vesta nutností.
 • Případné zranění člena, koně či poškození jakékoliv části z výstroje na koně je nutné toto hlásit cvičiteli nebo pověřené osobě, klub za zranění nepřebírá žádnou zodpovědnost
 • Při jízdě na koni a manipulaci s koňmi je zakázáno být pod vlivem alkoholu, sedativ či drog, žvýkat žvýkačku, cucat bonbony, kouřit, telefonovat apod.  V prostorách jezdeckého klubu je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky.
 • Před tréninkem na koni, sundat prstýnky, náramky z ruky.
 • Je důležité udržovat pořádek a čistotu koní, nářadí, stáje a všech prostorů, které JS využívá.
 • Členové JS  se zavazují respektovat pokyny cvičitele na jízdárně, v terénu, ve stájích či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo aktivitami JS Rtyně.